Иван Правдић

Дипломирани драматург и Доктор вишемедијске уметности. Редовни професор Драматургије, Вишемедијске уметности  и Дизајна времена. Креира перформансе, амбијенте, акције, представе, драму, поезију, књиге, партиципације публике, радионице, видео. Са својим радовима учествовао на фестивалима и симпозијумима у Канади, Русији, Великој Британији, Холандији, Португалу, Шпанији, Италији, Немачкој, Аустрији, Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Мађарској, Румунији, Бугарској, Албанији и Србији.