НОВИ ТЕАТАР, СЦЕНСКИ ПОКРЕТ

разговор поводом књиге Маријане Прпе Финк, „Сценски покрет и његово дејство на гледаоца“

Значење покрета као доказ о постојању глумца-извођача на сцени и о његовим могућностима да делују на гледаоца, супротно нашој вербалној култури, значајни су у светлу упознавања свих могућности различитих техника на сцени и њиховог тумачења.

Маријана Прпа Финк, ауторка књиге