Разговор поводом 35 година театра МИМАРТ

Театар МИМАРТ је један од првих алтернативних театара у ЕX-YУ основан 1984. године у Београду. Нела Антоновић, оснивач, директор и редитељ Театра МИМАРТ, као магистар техничких наука истражује са сарадницима трансмедијалним поступком нове кодове кроз отворен процес. Фокус нашег рада је на феноменима друштва, јер савременост одређују феномени: гео-политички, социјални, економски, технолошки, еколошки медијски, комуникацијски и културолошки. У ери свеопште тежње ка визуализацији и спектаклу као моделу друштвеног и културног живота, МИМАРТ театар у дискрецији трага за смислом савремене уметности и могућностима перформанса као средства комуникације и промена.