Зоран Ђерић

Др Зоран Ђерић (рођен 1960. у Бачком Добром Пољу, од 1979. живи у Новом Саду). Дипломирао је 1983. године на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету је завршио пост-дипломске студије, магистрирао и докторирао.

Најпре је био управник и драматург (1988-1993), а потом и директор (2007-2012) Позоришта младих у Новом Саду, до јуна 2013. године био је драматург Позоришта младих. Од 2013. до 2017. главни и одговорни уредник часописа за позоришну уметност Сцена, кога издаје Стеријино позорје у Новом Саду. Од марта 2015. до јула 2016. помоћник директора Стеријиног позорја. Од јула 2016. в.д. управник Српског народног позоришта.

Члан је Управног одбора Друштва књижевника Војводине. Члан је оделења за сценску уметност и музику Матице српске у Новом Саду. Сарадник је више часописа за позориште, филм и књижевност.

Објавио је 60 књига (30 ауторских и 30 књига превода). Из области позоришта су: Незасићење: пољска драматургија ХХ века (2006); Историја Витолда Гомбровича: књига о представи (2008); Testosteron. Nova poljska dramaturgija (2009); Позориште и филм: студије, чланци, прикази (2010); Виткацијева Луда локомотива: између позоришта и филма (2010); Драматуршки постскриптум: позоришни огледи (2014);  Позориште лутака у Новом Саду / оснивање (са Љ. Динић) (2014); Лутка и маска у српској култури: од обредног до позоришног чина (приредили Љиљана Динић и Зоран Ђерић) (2014); Луткарство у Србији: од вашарских до соколских сцена (приредили Љиљана Динић и Зоран Ђерић) (2015) и Jurkovskom u čast. Zbornik radova / Priredio Zoran Đerić (2016).