ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА РЕТРОСПЕКТИВЕ ПРОДУКЦИЈЕ ТЕАТРА МИМАРТ “МИМАРТ 33”

Театaр Мимарт, Србија

Аутор и избор фотографија: Лидија Антоновић

Театар Мимарт је основан 1984. године у Београду и једно је од првих алтернативних истраживачких позоришта у бившој Југославији, који континуирано ради више од три деценије. Нела Антоновић је оснивач, редитељ и продуцент више од 60 представа и преко 400 перформанса до данас. Изложба фотографија на важном фестивалу ИНФАНТ који покреће иновативно и алтернативно становиште у позоришту, уско је повезана са радом Мимарта који је велики број пута учествовао у оквиру фестивала са представама, перформансима, на дебатама и конференцијама, а Нела Антоновић је била селектор фестивала 2007. и 2008. године.

Аутор изложбе је Лидија Антоновић која је поред својих фотографија одабрала фотографије из архиве Мимарт. Као активан члан овог позоришта више од десет година, Лидија документује процес и продукцију Мимарт, архивира артефакте јер сматра да су “фотографије збир слика које се памте”. Рестроспектива продукције Театра Мимарт кроз фотографије представља пресек слика, артефакте сећања, али је провокација за гледаоце који се по први пут срећу са радом овог пионирског алтернативног позоришта код нас.

Нела Антоновић кроз повезивање теорије и праксе у процесу рада пронашла је метод Мимарт који настаје поступком “судара”, полазећи од две различите стране исте реалности, на месту сусрета. Феномени које истражујемо полазе од стране ума и од стране тела одвојено и зависе од односа статично-активно. Аутор је концепта где се кроз креативну партиципацију уметника из разних области истражују могућности физичког театра, кроз интердисциплинарни отворени процес. Развијен је оригинални метод Мимарт концептуалног мишљења и слободе говора тела. Трансфер компетенција методом даје резултате не само у уметничким пројектима, него и њена примена у ванпозоришне области у раду са младима, грађанима, мигрантима и осетљивим групама, као допринос европске савремене позоришне истраживачке праксе.

Театар Мимарт је учествовао на многим домаћим и светским фестивалима, добијао награде и развијао креативни потенцијал многих данас успешних уметника код нас и у свету. Снага Театра Мимарт је одрживост већ 33 године, укључивање у интеркултуралне пројекте где се заједно непрекидно учи и кроз критичке праксе напредује. На овај начин се оптимизује метод Мимарт јер је важно покретање ума и тела, где без емотивног и интелектуалног развоја личности уметника, нема напретка.