JASTUČKO (Martin Mekdonaf)
Dramski teatar Stojan Bahvarov (Bugarska)
Ponedeljak, 4. jul 2005
SNP, Hinterbina, 19:00

       
   
Režija: Javor Gardev
Izvođači: Mihail Mutafov, Penko Gospodinov, Stojan Radev, Nikola Mutafov, Stefani Pavlova
Dizajer: Nikola Toromanov
Muzika: Kalin Nikolov
 
       
   
Martin Mekdonaf je jedan od priznatih, popularnih, savremenih mladih evropskih dramskih pisaca. Jastučko je provokativan i napeti triler koji raspliće konflikt između obaveštajne službe i jednog pisca, čije se zastrašujuće priče o ubistvima dece ostvaruju.

Predstavu je SBU (Savez bugarskih umetnika) nagradio 2005. godine za najbolju scenografiju, a takođe je nominovana za nagradu SBU-a za najbolju režiju i najboljeg glumca (Stojan Radev). Dobio je pet nominacija za Askeer 2005: za najboljeg glumca u glavnoj ulozi (Penko Gospodinov), najboljeg glumca u sporednoj ulozi (Stojan Radev) i najbolju scenografiju, režiju i predstavu u celini. Jastučko je dobitnik nagrade Askeer za najbolju scenografiju.


Ova predstava je uspešna kombinacija inteligentne savremene režije i originalne savremene drame. Roman Doljanski, Komersant, Rusija
 
       
       

Kulturni centar Novog Sada / Cultural Center of Novi Sad; 1997-2005    
Katolička porta 5, 21000 Novi Sad, Srbija i Crna Gora / Serbia and Montenegro    
Tel. +381 (0) 21 47 23 149 ; Fax. + 381 (0) 21 525 168    
E-mail: [email protected]; www.kcns.org.yu