KULTURNI CENTAR NOVOG SADAPLAKAT - ATILA KAPITANJ
INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA INTERNATIONAL FESTIVAL OF ALTERNATIVE AND NEW THEATRE
20 02
  s  r  p  s  k  i e  n  g  l  i  s  h  

::.© Kulturni centar Novog Sada.::.Katolička porta 5.::.21000 Novi Sad.::.Yugoslavia.::
::
.
Tel. + 381(0) 21 423 770.::.Fax. + 381(0) 21 25 168.::
::.E-mail: [email protected].::
serklDesign
KULTURNI CENTAR NOVOG SADAEUnet