..8..INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2002.
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
 

N E D E L J A,  30. jun - NS INFANT
23:00..Planetarijum, Petrovaradinska tvrđava

SPACE SALOMA (PLES TIGRASTOG LJILJANA)
multimedijalni projekat.
(Novi Sad)

Autor teksta-reditelj: Marijana Prpa-Fink

Lica:
Saloma: Andrea Kulešević
Jovan: Predrag Momčilović
Adam: Saša Stojković
Irod: Miljan Vojnović
Irodijada: Marijana Prpa-Fink

Scenograf: Vlado Rančić
Kostimograf: Romana Knežević
Video materijal: Aleksandar Davić
Muzika: Srđan Radaković
Kompjuterska animacija: Filip Markovinović
Svetlo: Vlada Milanović
Ton: Branislav Mitić
Producent: Ismet Atić

..............................................................................................................


“I dogodi se dan zgodan, kad Irod na dan svog rođenja davaše večeru knezovima svojim i vojvodama i starješinama Galilejskijem.
I ušavši kći Irodijadina i igravši i ugodivši Irodu i gostima njegovijem reče car devojci:
išti u mene štagod hoćeš i daću ti.
A ona izišavši reče materi svojoj: šta ću iskati?
A ona reče: glavu Jovana krstitelja.”…
..Jevanđelje po Marku
Nekada davno Saloma je plesala za smrt. Naša Saloma pleše za život.
Smisao umetnosti nije u pristajanju na smrt, već u obnavljanju života.
Kada je Saloma pristala da pleše za Jovanovu glavu i njen očaravajući ples postao oružje koje ubija, tačka ključanja njene veštine da izazove uživanje i ubijanje istovremeno, prestao je biti samo ples. Postao je istina o sprezi umetnosti kao ekstraktu života i životu kao polju dejstva umetnosti.
Utoliko je Salomina odgovornost veća, ali njena potreba za kontaktom sa večnim time nije manja. Taj zalog besmrtnosti donosi osvete, zločine, obest taštine, propast civilizacija…
Naša Saloma pleše za život.
Njena umetnost ne pristaje na smrt, već obnavlja život.

Kulturni Centar Novog Sada