..8..INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2002.
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > > Č E T V R T A K,  27. jun
20:00..Scena "Pera Dobrinović" - SNP

Goran Bogdanovski i Fičo balet:
ZNOJ I ČAĐ./.MASKA PAKET.(Ljubljana)

Koreograf: Goran Bogdanovski
Ples: Goran Bogdanovski, Damjan Mohorko, Dejan Srhoj, Goran Tatar
Muzika: Peter Penko, Gregor Zemljič, Boris Benko
Scenografija: Irena Pivka
Svetlo: Miran Šuštečič
Kostimi: Alan Hranitelj


Sinoć u Cankarjevom domu kvartet Gorana Bogdanovskog probio je kulturnu i zvučnu barijeru. Pretpostavljajući plemenitiju plesnu tradiciju i indikujući ponovni pronalazak percepcije postojanja, stvorio je multi vizualnu predstavu propraćenu spontanim ovacijama…Herojski podižući noge, brzi koraci donose pobjednički ples u divljoj kakofoniji zvukova koji se povlače kao vitak eho u pustinji univerzuma. Na posletku samo ljudi, stvarna bića, ostaju pred nama da dišu svoju globalnu plesnu promociju.
..Radio Slovenija
.....................
Predstava "Znoj i čađ" fokusira se na eksploatisanje pokreta, zvuka i svetlosti; u poređenju sa prvom predstavom istog autora slobodnija je u teatarskim komponentama…Veoma zahtevna sa stanovišta pokreta ali unatoč tome odlično izvedena, ova predstava efektivno kombinuje sve scenske elemente i predstavlja kvalitativni pomak napred u radu Bogdanovskog i njegove trupe uopšte.”
..Delo
.....................
Uniformno odveni u prugaste lake majice i suknjice, baletski igrači su – paradoksalno – bili neverovatno slobodni u svojoj kosmičkoj bezvremenosti.
…Ako su igrači Gorana Bogdanovskog običavali da budu baletski igrači u kopačkama, onda ovde naprosto imamo “ritam-mašina balet”, nepretenciozan ali humorističan, te upravo zato vredan gledanja.
..Dnevnik
..............................................................................................................
.."Znoj i čađ" drugi je autorski projekat Gorana Bogdanovskog, rođenog 1971. koji je član Ljubljanske opere i baleta već više od deset godina. Premijera njegove prve predstave “1:0” bila je u Januaru 2000. godine u Nacionalnoj operi i baletu. Ove sezone u okivu njegovog ansambla nastupao je u nekoliko različitih uloga među kojma su: Rotbart u “Labudovom jezeru” i Petrovšek u baletu “Ludi slikar” Vlaste Dedoviča. Od 1991. godine paralelno sarađuje sa autorima neinstitucionalne pozorišne i baletske scene. Predstava "Znoj i čađ" inaugurira ga takođe kao jednog od osnivača nove plesne grupe "Fičo balet". Grupu pored njega čine još trojica igrača Ljubljanske opere i baleta sa kojima je sarađivao i ranije, tokom produkcije svoje prve prdstave.
..Damjan Mohorko, rođen 1979. godine, postaje član Ljubljanskog baleta pre četiri godine, nakon završetka studija u Ljubljani i Beču. Plesao je nekoliko solističkih uloga: u “Kopeliji” na Montmartru, Benvolia u “Romeu i Juliji”, Puka u “Snu ljetne noći” i Đavola u “Đavo i truba”. Takođe učestvuje u neinstitucionalnim projektima u Ljubljani.
..Dejan Srhoj, rođen 1978. godine, takođe postaje član Ljubljanske opere i baleta nakon završetka Baletske škole u Ljubljani i usavršavanja u Minhenu. U poslednje tri godine igrao je većinu glavnih uloga kao što su Kaščej u “Žar ptici”, Princ u “Uspavanoj lepotici” i Princ u “Labudovom jezeru”.
..Goran Tatar, rođen 1970. godine, angažovan je u Ljubljanskoj operi i baletu nakon pet godina fudbalske prakse i završene Baletske škole. Ostvario je nekoliko izuzetnih uloga u “Kopeliji” na Montmartru, “Snu letnje noći”, “Mr.Gershwinu”, “Ukroćenoj goropadi”, ”Labudovom jezeru” i “Ludom slikaru”.
          Slovenski baletski igrači 2000. - izbor žirija nedeljnika Nedelo

Kulturni Centar Novog Sada