..9...INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2003.

PRESS CLIPPING > > >
..p...r...o...g...r...a...m

..S R E D A,  25. jun
Kulturni centar Novog Sada - stepenište
Ljubomir Vučinić: IMPLANT - INFANT (Novi Sad)
i z l o ž b a
20:30 Kulturni centar Novog Sada - Likovni salon
Atila Kapitanj: OTVARANJE IZLOŽBE CRTEŽA (Novi Sad)
i z l o ž b a
21:00 Katolička porta
KUČI KUČI BANDA (Sombor)
k o n c e r t
22:00 Kulturni centar Novog Sada - Likovni salon
Krista Sorčik i Kinga Mezei: KAD ZORA RUDI (Novi Sad)
p e r f o r m a n s - (otkazano)
23:00 Kulturni centar Novog Sada
KIC "Budo Tomović" / Akademija za alternativnu kulturu - AZAK / Teatar Dodest :.UMIR.(Podgorica)

..Č E T V R T A K,  26. jun
11:00 Art klub Razgovor o predstavi UMIR
16:00 [email protected], Vase Stajića 6 R a d i o n i c a
Voditelj: Helen Varli Džejmison (Novi Zeland)
19:00 Kamerna scena SNP
KANUNI.(Novi Sad)
prezentacija projekta u nastanku
20:00 Kulturni centar Novog Sada - velika sala
Kolumbija koledž Čikago i Akademija umetnosti Novi Sad:.VAGA.praizvedba (SAD/SCG)
21:30 Trg slobode
Teatar Silos: 60 STEPENI (Amsterdam, Holandija)
23:00 Trg slobode
Teatar Silos: 60 STEPENI (Amsterdam, Holandija)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..P E T A K,  27. jun
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
11:00 Art klub Razgovor o predstavama VAGA i 60 STEPENI
19:00 SNP - Scena "Pera Dobrinović"
MOGUĆI DIA-GRAMI praizvedba (Novi Sad/Subotica)
20:30 Katolička porta
LAJKO FELIKS (Subotica)
k o n c e r t 
21:30 Trg slobode
Teatar Silos: 60 STEPENI (Amsterdam, Holandija)
23:00 Trg slobode
Teatar Silos: 60 STEPENI (Amsterdam, Holandija)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..S U B O T A,  28. jun
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
16:00 [email protected], Vase Stajića 6 R a d i o n i c a
Voditelj: Helen Varli Džejmison (Novi Zeland)
20:00 Kulturni centar Novog Sada - Likovni salon
grupa autora: THE ROOM PROPERTIES
i z l o ž b a
21:00 Kulturni centar Novog Sada
Daska teatar: DRUŠTVO UBIJENIH PISACA (Sisak, Hrvatska)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..N E D E L J A,  29. jun
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
11:00 Art klub Razgovor o predstavi DRUŠTVO UBIJENIH PISACA
19:00 Pozorište mladih
Pozorište mladih: DEČAK I DEVOJČICA (Novi Sad)
21:00 Kamerna scena SNP
Zagrebačko kazalište mladih: DJEVIN SKOK (Zagreb, Hrvatska) - (otkazano)
Višnja Obradović: NEE... (Akademija umetnosti, Novi Sad)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..P O N E D E L J A K,  30. jun
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
11:00 Art klub Razgovor o predstavama DEČAK I DEVOJČICA i DJEVIN SKOK
16:00 [email protected], Vase Stajića 6 R a d i o n i c a
Voditelj: Helen Varli Džejmison (Novi Zeland)
20:00 Art klub
Bojan Novaković / Igor Kekeljević: SKY OVER NEOPLANTA (Novi Sad)
i z l o ž b a
21:00 Kulturni centar Novog Sada
Kamerna scena "Miroslav Antić": IZBIRAČICA (Senta)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..U T O R A K,  1. jul
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
11:00 Art klub Razgovor o predstavi IZBIRAČICA
18:00 Art klub NOVI PLES / NOVE TEORIJE
prezentacija časopisa TKH
21:00 Kulturni centar Novog Sada
Bitef teatar: LIFT (Beograd)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..S R E D A,  2. jul
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
11:00 Art klub Razgovor o predstavi LIFT
21:00 Kamerna scena SNP
Trupa Varsegi: GLASONOŠE (Budimpešta, Mađarska)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..Č E T V R T A K,  3. jul
10:00 Baletska škola R a d i o n i c a
Voditelj: Paskal Spengler (Francuska)
11:00 Art klub Razgovor o predstavi GLASONOŠE
18:00 Muzej Vojvodine
Via Negativa: POČETNA TAČKA : GNEV (Ljubljana, Slovenija)
20:00 Kulturni centar Novog Sada
Pozorišna sekcija Prve gimnazije Maribor: DOM BERNARDE ALBE (Maribor, Slovenija)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..P E T A K,  4. jul
11:00 Art klub Razgovor o predstavama POČETNA TAČKA : GNEV i DOM BERNARDE ALBE
21:00 Kamerna scena SNP
Madlenium: HURRY UP! (Beograd)
  Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p.

..S U B O T A,  5. jul
11:00 Art klub Razgovor o predstavi HURRY UP!
18:00 Scena "Pera Dobrinović", SNP
Teatar "Ruben Simonov": OBLOM.OK (Moskva, Rusija)
22:00 Dečje selo - Sremska Kamenica I n f a n t   P u p p e t   C a m p...prezentacija

............P R E S S   C L I P P I N G............

::.©.Kulturni centar Novog Sada.::.Katolička porta 5.::.21000 Novi Sad.::.Srbija i Crna Gora.::
::.Tel. + 381 (0) 21 423 770 ; + 381 (0) 21 28 972.::.Fax. + 381 (0) 21 25 168.::.E-mail: [email protected].::
..9..INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2003.
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA