..9...INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2003.
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >č e t v r t a k,  3. jul
18:00..M u z e j...V o j v o d i n e

Via Negativa: POČETNA TAČKA : GNEV (Ljubljana)

Trajanje: 135'
Izvođači: Petra Govc, Barbara Kukovec, Primož Bezjak, Marko Mandić, Gaber Kristjan Trseglav, Grega Zorc
Istraživački koncept VN: Bojan Jablanovec, Nana Milčinski...Dramaturg: Saša Helbel
Produkcija: Via Negativa, Društvo B-51

Početna tačka: gnev je prva produkcija Via Negativa i smeštena je u prostor i kontekst tekuće izložbe u ljubljanskom Muzeju savremene umetnosti. Via Negativa je usvojila pravilo da svoje predstave postavlja u galerijama kao integralni deo produkcije. Šest izvođača je postavljeno kao da su galerijski eksponati. Svaki nastup je 15-minutno saopštenje izvođača. Svaki od šest solo nastupa je predstavljen u sopstvenim sobama, simultano sa ostalima, i ponavlja se sedam puta. Tako da publika, kao kada obilazi galerijsku izložbu, formuliše sosptvene dramatične sekvence posmatrajući scene. Posebno iskostvo svega ovoga, takođe se pojavljuje kroz neprestanu fuziju zvučnog konteksta. Nakon šest ponavljanja izvođači menjaju svoje uloge/identitete. Sedmo ponavljanje izaziva gledaoca da izabere samo jednu scenu u kojoj gleda jednog glumca koji igra ulogu drugog.

Niz ontologijski pozorišnih i egzistencijalni pitanja postavjeno je pozorišnom artikulacijum, čistotom i direktnošću... Ova produkcija se odlikuje prepoznatljivim okvirom, jasnom tačkom gledišta, pravom merom humora sa distance na sopstveni račun, dobro promišljenom ravnotežom između uvežbanog i spontanog, majstorskim tajmingom i ustanovljenom prijateljkom vezom sa publikom. B. Lukan, Delo

Zamena pozorišne scene prostorom umetničke galarije uvećava uobičajena pozorišna pravila... Publici je ponuđen osećaj slobode i mogućnost izbora. Samo zbog ovih pojedinosti, produkcija je neobična i nesumnjivo vredna gledanja. N. Kele, Finance

Via Negativa je istraživanje teatra. Ono istražuje odnos između izvođača i posmatrača. Ovo istraživanje je zasnovano na metodi redukcije. Teatar kao medijum iluzije nije predmet istraživanja. Svrha istraživanja VN-a je destilacija prisustva na pozornici. Istraživanje VN-a će trajati sedam godina. Tema koja otvara rad svake godine biće jedan od sedam smrtnih grehova (gnev, lenjost, pohlepa, požuda, proždrljivost, zavist i oholost). Smrtni grehovi su ljudske naklonosti koje je katolička crkva označila kao koren zla, a pravni sistem kao motiv mogućih zločina, tako da se moraju kontrolisati i suzbiti. Identitet subjekta je formiran preko mehanizma zaštite od greha. Zadatak izvođača u istraživanju VN-a je da preko "javnog priznanja" prepozna te grehove kao suštinski impuls sopstvenog identiteta. Osme godine, istraživanje VN-a biće zaključeno prezentacijom VIA NOVA.

Kulturni Centar Novog Sada
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >KULTURNI CENTAR NOVOG SADA