..9...INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2003.
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >

č e t v r t a k,  3. jul
20:00..K u l t u r n i...c e n t a r...N o v o g...S a d a

Pozorišna škola Prve gimnazije Maribor: DOM BERNARDE ALBE (Maribor)

Trajanje: 2 sata

Uloge:

Bernarda (60 god.)…………………………......
Nina Ivanišin
Maria Josefa (Bernardina majka, 80 god.)…....
Špela Juhart
Angustias (Bernardina kći, 39 god.)……….....
Jana Peršuh
Magdalena (Bernardina kći, 30 god.)………....
Tjaša Potisk
Amelia (Bernardina kći, 27 god.)….....……….
Simona Hamer
Martirio (Bernardina kći, 24 god.)….....………
Metka Majer
Adela (Bernardina kći, 20 god.)…….....………
Maruša Majer
Poncia (služavka, 60 god.)………….....………
Marina Zabukovec
Dekla (služavka, 50 god.)…………......……….
Maja Lebar
Prudencia (50 god.)……………………….........
Tanja Janković
Prosjakinja…………………………….......…….
Tadeja Žohar
Prva žena……………………….......…………...
Tanja Janković
Druga žena…………………………….......…….
Špela Juhart
Treća žena………….......………………………..
Tadeja Žohar

Gitare u pozadini: Tanja Janković i Špela Juhart
Mentor: Jernej Lorenci
Prevodilac: Igor Lampret
Lektor: Metka Damjan
Autor muzike i korepetitor: Branko Rožman
Scenski radnici: Izidor Gavez i Blaž Krump
Svetslosni efekti: Jurij Drevenšek i Nejc Valenti
Urednik publikacija: Blaž Krump

Nema ništa lepšeg kao lebdeti na krilima slobode nad širokim prostranstvom sveta i biti svestan večne oslobođenosti. A ropstvo, tamno prokletstvo ljudskog roda, se sa gladnim kandžama uporno širi, slomi nam krila i strmoglavi nas u ponor beznađa i patnji. Polako tonemo sve dublje i dublje, parče po parče, gubimo slobodu i konačno osramoćeni padamo na dno kaveza bez mogućnosti za spas. Možda se ovo događa u ime višeg cilja. Da li je to onda prihvatljivo? Neka budemo prokleti jer nismo mogli pobeći od sudbine. Moja priča nije ništa drugačija, još je groznija. Uništeno je mnogo dobroga koga je čekala blistava budućnost. Tada su se moje misli okretale kao narastajući orkan da bi sprečile taj strašan pad. Sve je ukazivalo da ću pobediti zlo, a tada me je progutalo sopstveno meso i krv. Izidor Gavez

Pozorišna škola je namenjena pre svega onom segmentu osebujnosti mladih koja je u redovnom programu srednje škole zapostavljena, a koja se kroz prizmu pozorišta najbolje izražava. PŠ pokušava raširiti krila mašte, osvestiti celokupni aparat čoveka, otvoriti nova polja izražavanja ličnosti, te se sukobiti sa problemom pozorišta - sveta, koji je uporedan sa realnošću, a ne samo njen dvojnik ili ogledalo. (Jernej Lorenci, 1998.)
PŠ je osnovana kao oblik postepenog pozorišnog opismenjavanja srednjoškolaca koje interesuje pozorište. Izbor njihovog uvođenja u pozorišnu umetnost je značajan deo procesa, a ne rezultata. Nauče se da budu stvaraoci, osnivači i pronalazači, a tek kasnije i "nastupaju". Značajna je njihova zrelost, a iz toga i samostalnost interpretacije koja se rađa. To ukazuje na njihovo samosvesno i (samo)kritično držanje u životu. Sve vreme su upleteni u sve segmente pozorišnog posla, zaključno sa brigom za "njihov" matični prostor - Prve đačke, koji je obnovljen i opremljen u saradnji sa PŠ i Prvom gimnazijom. Zbog toga treba pažljivo izabrati saradnike, koji u pedagoškom delu daju prednost pred ličnom ambicijom i tako ostaju mentori - usmerivači dela i novih puteva. Takva stalna saradnika su za sada četiri osobe: Igor Bračić, Metka Damjan, Jernej Lorenci i Nebojša Pop Tasić.
Pored stalnih saradnika tu su i odgovarajuće radionice, koje nude neophodne dodatne sadržaje, interesantne i za starije generacije. Tako PŠ premašuje okvire srednješkolskog stvaranja i sjedinjuje sve mlade pozorišne stvaraoce na putu potrage za novim ličnim pravcem. Taj put se ne završava maturom.


Kulturni Centar Novog Sada
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >KULTURNI CENTAR NOVOG SADA