..9...INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2003.
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >

č e t v r t a k,  26. jun / p e t a k,  27. jun
21:30 i 23:00..T r g...s l o b o d e

Teatar Silos: 60 STEPENI
(Amsterdam, Holandija)

Trajanje: 30'
Graditelji / izvođači: Bart Sabel, Ed Vosen, Joakim Harc, Mikael Van Driel, Pit Carlton, Korin Kokrel-Hartli, Milou Veling, Laura Stam

Predstava "60 stepeni" je nastala 2002. "60 stepeni" je kako pozorišna vrteška, isto tako i brava sa šifrom. Ona uključuje potpuno rotirajuću scenu (unutar rotirajućeg šatora) sa tri rotirajuće podsekcije koje sadrže 6 scena koje se dele i spajaju, dajući neočekivane kombinacije. Publika sedi oko bine i prvo se upoznaje sa potpuno različitim scenama koje se simultano odigravaju: na stanici metroa, plaži, muzeju, minijaturnom planinskom selu, itd. Ove scene se tada dele na tri dela i klize jedna u drugu, talasajući scene i priče. Publika prati razvoj novih situacija, strane perspektive se pretvaraju u bliske stvari, a zatim ponovo nestaju u kodu brave sa šifrom. Početna scena za jednog posmatrača iz publike može biti završna za posetioca koji sedi sa suprotne strane. Korišćenjem različitih ličnosti, animiranih objekata, filma i šestokanalnog muzičkog sistema koji rotiraju zajedno sa scenom, stvaramo hiptonički svet koji izaziva konvencionalne načine percepcije pozorišta.
Pozorište "Silos" je 1995. formirala grupa umetnika koji žive u starom silosu za žito u amsterdamskoj luci, u saradnji sa istraživačima Objektivnog pozorišta iz Amsterdamske umetničke škole. Od tada su ljudi iz različitih zemalja i iz različitih oblasti razmenjivali i mešali svoja iskustva i talente u instalacijama, filmovima i eksperimentalnim predstavama. Kreirali smo i izgradili trodimenzionalne konstrukcije kao polaznu tačku za stvaranje svog pozorišnog rada. Mi kombinujemo vizuelnu umetnost, animaciju stvari i lutaka, cirkus, ples, projekcije i živi snimljeni zvuk. Graditelji su takođe i glumci i animatori. Poblika ulazi u drugi svet i postaje deo pozorišnog prostora, često smeštena na nekonvencionalan način koji uzdiže njihovu senzualnu svest. Prisustvuje neprekidnom otkrivanju slika i scena, od kojih može da stvara sopstvene priče. Zvuk je pokretačka snaga za sloj percepcije koji je u isto vreme i ilustrativan i apstraktan.
Krajnje anarhična i duboko čovečna "iznenađujuća inventivnost"... 60 stepeni je delo maštovitog genija... The Scotsman
Primate slike koje su izvrsne ili zlokobne ili obojene neočekivanim patosom... Pustite maštu da podivlja... The Herald

Kulturni Centar Novog Sada
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >KULTURNI CENTAR NOVOG SADA