..9...INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - NOVI SAD.2003.
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >

u t o r a k,  1. jul
21:00..K u l t u r n i...c e n t a r...N o v o g...S a d a

Bitef teatar: LIFT (Beograd)

Trajanje: 40'
Izvođači: Bojana Mladenović, Dušan Murić, Čarni Đerić
Autori: Isidora Stanišić, Čarni Đerić

Projekat "Lift" proučava emocije dvoje ljudi zatvorenih u staklenom kvadru kao i njihovo kretanje u okviru istog. Prisutnost "trećeg" izvan lifta omogućava voajerski pristup protagoniste koji inicira zaplet. Tela klize, prijubljuju se i udaraju o staklene zidove "sajber" lifta iz koga izlaska nema, misao se srozava na samo jedno pitanje: kako opstati?, dok emocija prelazi u instinkt-animalni. Muzika Anje Đordević umnogome doprinosi napetoj atmosferi, naglašava emociju i daje posebnu nijansu predstavi.

Kulturni Centar Novog Sada
NAZAD NA OSNOVNU STRANICU > > >KULTURNI CENTAR NOVOG SADA