1 0th...I N T E R N A T I O N A L...F E S T I V A L...O F...A L T E R N A T I V E...A N D...N E W...T H E A T R E
1 0....I N T E R N A C I O N A L N I...F E S T I V A L...A L T E R N A T I V N O G...I...N O V O G...T E A T R A
.
p....r....o....g....r....a....m..
petak, 25. jun 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


16:00
I N S T A L A C I J A - Vlado Rančić (Novi Sad)Jodna banja
17:00
INICIJALI SK ili SLUČAJ SARE KEJN - Human teatar (Novi Sad) i Les Foirades (Francuska)Velika sala KCNS
19:00
U OČEKIVANJU HLEBA - Daska teatar (Hrvatska)Kamerna scena - SNP
20:30
k o n c e r t - Lajko Feliks (Subotica)Katolička porta
22:00
EL NINJO - Kogitatur (Poljska)Rukometno igralište

subota, 26. jun 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
11:00
okrugli sto o predstavama "U očekivanju hleba" i "El ninjo"Art klub
16:00
p r e d a v a n j e - Teatar van teatra - Masimo Đaneti (Italija)Art klub
19:00
i z l o ž b a - VILJUŠKE / OBLAK - Dobrivoj Rajić (Novi Sad)Galerija KCNS
20:00
JOŠ - Via negativa (Slovenija)Kamerna scena - SNP
21:30
ULIČNI CIRKUS - Vladimir Velimirov - cirkuske veštine, Ana Panić i Dragana Sovilj - žongleri sa vatromplato ispred SNP-a
22:00
SONET BEZ NASLOVA, rimejk - Plavo pozorište (Beograd)Scena "Jovan Đorđević" - SNP

nedelja, 27. jun 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavama "Sonet bez naslova" i "Još"Art klub
20:00
STUDIJA JEDNE VIZIJE - Ogledala i uspomene (Italija)Velika sala KCNS

ponedeljak, 28. jun 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavi "Studija jedne vizije"Art klub
20:00
KARAĐOZ VELIKI -Oma studio (Grčka)Kamerna scena - SNP

utorak, 29. jun 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavi "Karađoz Veliki"Art klub
20:00
KARAĐOZ VELIKI -Oma studio (Grčka)Kamerna scena - SNP
22:00
NEKA GORI! - Irviš (Austrija)Trg slobode

sreda, 30. jun 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavi "Neka gori!"Art klub
12:00
SKAKANJE PO BLATU - Irviš (Austrija)Trg slobode
20:00
ŠINJEL - Kredo teatar (Bugarska)Velika sala KCNS
20:30
likovno-konceptualni projekat - TANKA CRVENA LINIJA - Aleksandar Bošković (Novi Sad)Galerija KCNS
21:30
ULIČNI CIRKUS - Vladimir Velimirov - cirkuske veštine, Ana Panić i Dragana Sovilj - žongleri sa vatromKatolička porta

četvrtak, 1. jul 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavama "Skakanje po blatu" i "Šinjel"Art klub
19:00
p r o j e k a t - NOVE TERITORIJE - Daniel Tavčioski, Željko Mandić, Ljubomir Vučinić (Novi Sad)Art klub
21:00
ULIČNI CIRKUS - Vladimir Velimirov - cirkuske veštine, Ana Panić i Dragana Sovilj - žongleri sa vatromDunavska ulica

petak, 2. jul 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Paskal Spengler (Francuska)Baletska škola
10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavi "Kabare na kraju sveta"Art klub
18:00
p e r f o r m a n s - VI ZNATE ŠTA ŽELITE ZA SVOJ NOVAC - Via Negativa (Slovenija)Scena "Pera Dobrinović" - SNP
20:00
TEJLOROVE LUTKE - Geko (Velika Britanija)Kamerna scena - SNP

subota, 3. jul 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


10:00 - 16:00
r a d i o n i c a - Leri Hant (SAD)Pozorište mladih
11:00
okrugli sto o predstavi "Tejlorove lutke"Art klub
16:00
premijera filma - Dnevnik nepoznatog - portret Jožefa Nađa - režija Sabolč TolnaiArt klub
18:00
BALKANSKE LEGENDE - Eksperimentalna rediteljska laboratorija (Bugarska) / OTKAZANOPozorište mladih
19:30
ULIČNI CIRKUS - Vladimir Velimirov - cirkuske veštine, Ana Panić i Dragana Sovilj - žongleri sa vatromZmaj Jovina ulica
20:00
TEJLOROVE LUTKE - Geko (Velika Britanija)Kamerna scena - SNP
22:00
KABARE NA KRAJU SVETA - Idilični cirkus (Francuska)NS Time Club

nedelja, 4. jul 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


18:00
prezentacija radionice Lerija HantaPozorište mladih
20:00
Vereš Šandor: SVADBA - studenti prve godine Akedemije umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Đerđa HernjakaKamerna scena - SNP

ponedeljak, 5. jul 2004.
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004


20:00
MEDVED - Zijah Sokolović i Jazz kvartet LjubljanaScena "Pera Dobrinović" - SNP

o r g a n i z a t o r...z a d r ž a v a...p r a v o...i z m e n e...p r o g r a m a...
© Kulturni centar Novog Sada 2004.:
: Katolička porta 5.:.21000 Novi Sad.:.Srbija i Crna Gora.:

:
Tel. + 381 (0) 21 423770.:.Fax. + 381 (0) 21 25168 :
:.
E-mail: [email protected].: WEB: www.kcns.org.yu :
EUnet
: serklDesign
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA  > > >