10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004
MEDVED
Zijah Sokolović i Jazz kvartet Ljubljanaponedeljak, 5. jul 2004.20:00Scena "Pera Dobrinović" - SNP
  
 

Anton Pavlovič Čehov: Medved - šala za džez kvartet i jednog glumca u deset slika

U prvoj slici predstave instrumenti se izdvajaju kao likovi, saksofon kao Jelena Ivanova Popova, a bas gitara kao sluga Luka, i započinju dijalog na osnovu Čehovljevog teksta. Svaki instrument uzima integralni tekst svoga lika, pretvara ga u muziku i pomoću nje vodi dijalog. Jelena Ivanova Popova je udovica "koja se živa zatvorila između četiri zida i već sedam meseci žali za svojim mužem", a sluga, starac Luka joj govori da skine crninu "jer lepota ne traje do veka, a ona je mlada, lepa, krv sa mlekom". Neko kuca na vrata kuće i Luka, bas gitara odlazi. U drugoj slici Jelena, saksofon, ostaje sama i govori, svira monolog o svojoj usamljenosti, tuzi i muževljevom neverstvu. U trećoj slici sluga Luka se vraća i govori da "je došao neki šumski duh koji psuje i koji želi da je vidi", ali Jelena to odbija. U četvrtoj slici se pojavljuje glumac kao Grigorij Stepanovič Smirnov koji na scenu donosi elemente teatra. Glumac vodi dijalog kao da su mu na sceni partneri glumci, Čehovljevi likovi, a u stvari su saksofon i bas gitara. Smirnov dolazi po novac koji mu je ostao dužan Jelenin "pokojni suprug jer je kupovao ovas od njega", a koji mu je hitno potreban. Jelena "ne može odmah da mu vrati novac, jer poslovođa nije kod kuće" i uvređena Smirnovljevom grubošću odlazi. U petoj, šestoj i sedmoj slici Smirnov "ljut, jer mu čak postaje teško" ostaje sam u sobi i čeka da dobije novac, a muzika violine označava i razvija temu ljubavi koja se rađa između njega i Jelene. Osma, deveta i deseta slika razvijaju sukob Smirnova i Jelene koji se srećno završava, a muzika bubnjeva je komentar za situacije, za karaktere likova i za njihove odnose. Tako instrumenti muzikom glume Čehovljeve likove i postaju glumci, a glumac glumom postaje instrument. Preplitanjem i spajanjem ova dva umetnička načina izražavanja, muzike i glume, teatarska iluzija dobija hrabru i neobičnu, retko interesantnu dimenziju. To je nastavak traganja za novim prostorima u umetnosti…
: : Zijah A. Sokolović

Grigorije Stepanovič Smirnov - glumac / Zijah A. Sokolović
Jelena Ivanova Popova - saksofon / Primož Simončič
Luka, sluga - bas gitara / Iztok Vidmar
violina / Jelena Ždrale
bubnjevi / Marjan Stanič
Režija : Zijah A. Sokolović

   …Do kraja komada on će voditi svoj razgovor s pojedinim dijelovima orkestra, s vulkanskom energijom i vitalizmom, koji krasi tek zaista nadarene dramske glumce. Njegova ponekad slijepa borba i nadglašavanje s govorom glazbe obmanjuje, opčinjava, šokira… (Vjesnik,Zagreb)
…Da li medvjed razumije šta mu govori saksofon? Mislim da razumije, jer se radi o stvarnoj, istinskoj sintezi zanimljive glazbe sa izuzetnim dramaturškim i glumačkim talentom… (Mladina, Ljubljana)
…Ovaj kazališno-glazbeni užitak omogućio nam je da se barem na kratko osjetimo otrgnutim iz onoga što podrazumijevamo pod pojmom umjetnička provincija… (Glas Istre, Pula)
…Nemoguće je moguće… (Slovenska panorama, Ljubljana)
…"Lolita" i Zijah A. Sokolović zaslužili su našu pažnju i razumijevanje, jer su se još jednom odlučili za umjetničko traganje umjesto tapkanja u blatu već viđenog… (Delo, Ljubljana)
…Radi se zaista o fascinantnom i uvjerljivom spoju glumca koji se preliva u glazbu i instrumente koji zvuče kao riječi… (Večer, Maribor)
…Jazzovski medvjed… (Razgledi, Ljubljana)
…Kazališni biser… (Novi list, Rijeka)
10. INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA - I N F A N T..2004
KULTURNI CENTAR NOVOG SADA
NAZAD NA PROGRAM INFANTA