MP_per_13 KEEP MOWING
перформанс
MP_art, Нови Сад (Србија)  

Аутори: MP_art
Текст:MP_art
Музика и звук: J. С. Бах: 'SixSuitesforSoloCello' - TorleifThedeen и Ненад Кузмановић
Глас: Радован Штулић
Костими: MP_artи Маријана Ђорђевић (Хаг, Холандија)
Извођачи: MP_art (Маја Буџаров и Предраг Шиђанин)

.................................................................................

MP_per_13 KEEP MOWING представља суштински измењен и допуњен перформанс MP_per_05 KEEP A DISTANCE, изведен октобра 2003. године на Првом интернацоналном фестивалу премијерног уметничког перформанса у Панчеву.
Перформанс је ауторска продукција која обухвата синтезу енергија звука, светлости и покрета. Он симболичо упућује, кроз јачину значења речи, боје светлости и снаге испуцаја бича, а путем 'корективне мере' интуитивне самоконтроле прецизног кретања, на достојанственост, узвишеност и супротстављање свакој врсти предавања, немира или хаоса. Ходање по граници сигурног, са ризиком озбиљног повређивања, максимална концентрација на сваки корак, јачина испуцаја бича, реч као снага и смисао сваког дијалога су ментално-физичке релације и поруке овог сажетог и енергијом набијеног перформанса. KEEP MOWINGтакође указује на скривену еротичност релација у којој су оба учесника равноправна perse, са вероватноћом доминације и жртвовања у подједнаком односу.

MP_artје акроним имена уметничког пара коме је њихов заједнички рад важнији од сакупљања уметничких биографија – 'уметност чини сама уметност, а не уметници'. Почевши заједнички живот и креативни рад, јануара 2003. године, одлучују се на одбацивање стечених личних историја, рад под својим именима и медије дотадашњих изражавања. Фокусирани су на истраживања заједничких емоција и интиме кроз експресију путем првенствено физичког (перформанс) и медитативног (слика/текст/објекат). У свом раду равноправно користе сопствена тела, медије фотографије, текста, видеа, Интернета, а понеки пут употребљавају и комбинације наведених медија са различитим класичним материјалима (керамика и стакло). Њихови радови обично су везани за место, време и физичко/медитативни контекст у коме се лично искуство интиме и приватности рефлектује на универзално препознавање и прихватање. Своју уметничку праксу/стратегију, базирају на блискости и непосредности, на интеракцији и ослобађању од идеолошких стега масовне комуникације, на естетици личног односа према свету, искуствима пост-авангарди и концептуалне уметности у социјалном контексту данашњег тренутка, према коме гаје нескривен критички однос.
Радове и перформансе су излагали/изводили на већем броју самосталних и групних изложби/манифестација у Аустрији, Словенији, Мађарској, Босни и Херцеговини, Енглеској и Србији. Представљени су и у интернационалним часописима, уметничким публикацијама и веб-презентацијама. Књигу о њиховом раду под називом MP_book_01 DECLARATIVE ART, као део ширег истоименог ауторског пројекта, објавио је Музеј савремене уметности Војводине маја 2006. године.

 
 
 
 
Total design: D. Vukovic; web design: T. Dukic. Copyright INFANT 2002-2007