ДРУГАРСКА КРИТИКА или
АУТОПОРТРЕТ МАЛОГРАЂАНИНА

перформанс
Небојша Миликић, Београд (Србија)
.................................................................................

Перформанс се бави међусобним односима групе младих урбаних људи - наших савременика, који током необичног процеса иницираног од стране једног од њих – поклањања одевних предмета пријатељима – откривају извесна политичка и идеолошка опредељења. Скрећући примаоцима поклона пажњу на њихове пожељне или непожељне особине, давалац поклона истовремено оцртава свој аутопортрет – критикујући управо оне сопствене особине које лакше идентификује код пријатеља.
Разлози и исходи индиректно обављене размене мишљења, представљају се у форми монодраме, одигравањем наводно неутралног и информативног предавања о иницијатору и његовим пријатељима, и о поклоњеним предметима, у којима су актери позирали и били фотографисани. Публика може наслутити и одгонетати емоционалне и егзистенцијалне аспекте међуљудских односа, успостављених након скорашње прерасподеле друштвеног богатства.  

Небојша Миликић (1964), дипломирао и магистрирао на Рударско-геолошком факултету у Београду. Завршио курсеве “Политике излагања уметности” и “Увод у теорију слике” у Школи за историју и теорију слике Центра за савремену уметност у Београду. Од 1991. године бави се перформансом, социјалним активизмом и уметничком продукцијом. Учествовао је на преко 30 самосталних и групних изложби. Од 2001. године ради као уредник програма акција у Културном Центру Rex, а од 2004. године као координатор Ресурс Центра Београд (www.rex.b92.net/rcbg).
 
 
 
 
Total design: D. Vukovic; web design: T. Dukic. Copyright INFANT 2002-2007