ПОД НОВОСАДСКИМ НЕБОМ
перформанс
Александар Јовановић (Србија)

.................................................................................

Приказати овоземаљски и небески свет уз помоћ једног објекта у облику крста од дрвета са два лица, циљ је перформанса Под новосадским небом. Прво лице је огледало на коме је исписана преокренутим словима порука која се тиче овоземаљског света, иза тог огледала – место је другог лица или небеског света.

Александар Јовановић (1962), бави се концептуалним облицима уметничког изражавања. Током свеколике блокаде Југославије, протестујући пре свега, против културне блокаде, издаје часопис “Cage” (Кавез) од  1992. до 1995. године. Организује уметничке антиембарго акције (Београд, Нови Сад, Оџаци), изложбе прилога објављених у часопису (Wichte/Belgija, Dallas/USA, Токио/Јапан, Београд и Нови Сад/Југославија), међународне антиембарго пројекте “The Networkers Spirit” и “Unblockade book”. У својим последњим уметничким пројектима савременим уметничким формама приближава и афирмише православно хришћанско учење. Учествовао је на 1. ликовном бијеналу младих у Вршцу. Живи и ствара у Оџацима.
 

     

 
 
 
 
Total design: D. Vukovic; web design: T. Dukic. Copyright © INFANT 2002-2007