РАДИОНИЦА
Катја Гатели (Италија)
.................................................................................

Радионица Катје Гатели истражује тело глумца не у смислу онога што је видљиво на сцени – 15.000 cm? коже, 604 могућа положаја, тела као телеграфа гестова и интонација којима се омогућава разумевање говора, глумца као инструмента или интерпретатора, глумца као делића целине – већ као места где се "све" дешава. Њен рад и истраживања иду у правцу схватања извођења као осећања тела, осећања онога шта је 'испод коже, пулсирања меса, сваког органа тела, осећања безименог тела, скривеног тела, крвотока који се креће, који се освешћује, који говори...' 

Катја Гатели, по образовању социолог, један је од оснивача Театра Маска (1993), у коме делује као редитељ и извођач од оснивања до данас. Рад Театра Маска је превасходно усмерен на превођење теоријско-визуелних достигнућа у савременој уметности у драматуршки језик.

 
 
 
 
Total design: D. Vukovic; web design: T. Dukic. Copyright INFANT 2002-2007