english
НА ПОЧЕТКУ КРАЈ
перформанс

Аутор: Татјана Миланов, Србија

ПерформансНа почетку крај, инспирисан истоименим романом Ивана Раоса, је  мултимедијални пројекат конципиран као метафора трагања за суштином постојања. А циљ није налажење, него се њиме непрекидно потврђује нестајање и настајање, умирање и рађање... жртва је средишњи симбол - једино жртвујући своју потребу да преценимо сопствени значај, значај нашег рационалног бића, можемо стварати, жртва захтева од нас свест да не можемо поседовати нешто, свест о пролазности...  амбивалентност, апсурд, трагање се испољава кроз специфичну употребу  реквизита, те је њихова симболика од пресудног значаја (завесе, кутије, шминка, каишреви, лисице, бич, перике, венац, маска, боје..) Ово стално питање најпре се поставља у облику трагања за сопственим идентитетом, потом деградације појединца, као и друштва у целини; константно се  преплићу стварност и уметност, реалност  повезана са фикцијом, игра свести и подсвести,  промишљање и симболи о пролазности, смрти, инспирацији, страху, манипулацији, болу, патњи, игри, радости...

Татјана Миланов (Зрењанин, 1983), дипломирала је на катедри за глуму Академије уметности „Браћа Карић“ у Београду 2007. године. Тренутно је на постдипломским студијама на Факултету драмских уметности у Београду, одсек теорије драмских уметности и медија. Професионално искуство је стицала у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ у Зрењанину, потом је играла у серијама, филмовима и радила је на телевизији као уредник и водитељ. Бави се глумом, сликањем, писањем, фотографијом, плесом.