english
ПРЕДАВАЊЕ О ЛЕСУ КУРБАСУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЦЕНТРА ЛЕСА КУРБАСА

Предавач: Александар Чајка, Украјина

Курбас. Реконструкција
Лес Курбас – истакнути украјински уметник, оснивач савременог националног театра, глумац, продуцент, активиста, преводилац-полиглота. У његовим представама сусретали су се филозофија и психологија, дајући значајан подстрек украјинској ренесанси. Совјетски владари су га убили 1937. године и користили његово уметничко наслеђе у складу са својим концептима. Његово име је рехабилитовано 1955. године, али не и његове идеје... Нова украјинска власт 90-тих година двадесетог века је била принуђена да дозволи да се Позоришни центар назове по Лесу Курбасу. Центар је поставио неколико смерница:

  1. развој савременог модела дијалога: украјинска култура – светска култура;
  2. писање историје украјинског позоришта 20. века у контексту светске уметничке културе, кроз употребу нових методологија;
  3. стварање широко обухватног система културолошких пројеката као механизма за реинтегрисање националне културе у светски контекст;
  4. стварање иновативних модела за позоришно и уметничко образовање;
анализа државне културне политике, предлози алтернативних и иновативних културних форми.