ПРОГРАМ / ИСТОРИЈАТ / АРХИВА / ИЗДАВАШТВО / СПОНЗОРИ / БИЛТЕН / КОНТАКТ / НАГРАДЕ
КРАТКА ПРИЧА О АНТИХРИСТУ
Битеф театар, Србија

Режија, концепт и дизајн сцене: Андраш Урбан
Драматуршкиња: Јелена Богавац
Подела: Сузана Лукић, Борјанка Љумовић, Анико Киш, Марта Береш и Данијела Петковић
Композиторка: Ирена Поповић
Музичари: Данило Тирнанић, Иван Мирковић и Никола Драговић
Видео рад: Игор Марковић
Сарадник за сценски покрет: Анико Киш
Извршна продукција: Јована Јањић

Трајање: 60 минута


Представа Кратка прича о антихристу настаје из позоришног дијалога који се успоставља у односу на дело Три разговора Владимира Соловјова, те Разговор трећи - Кратку повест о антихристу - полемички филозофски спис из 1900. године, у ком писац излаже своје виђење апокалиптичке будућности човечанства. Приближава се Православном Светом Предању и тврди да ће религије, међу њима и разне хришћанске конфесије, ујединити антихрист, онај кога Свети Павле назива „човеком безакоња“.
Позоришна представа истажује духовну СФ стварност Соловјове Кратке повести о антихристу у односу на духовну стварност нашег доба.
У филозофској дијалошкој расправи Соловјова се све постмодерне, једнодимензионалне фигуре антихриста стављене у политички контекст 21. века посматрају као предуслов за долазак правог Антихриста. Односно, сматра да, видевши једно у другом „антихристе“ сукобљени Исток и Запад представљају плодно тле за долазак, и то у виду великог миротворца и усрећитеља човечанства а не тек освајача и државника – глобалног владара будућности који ће заиста бити „пали син“. 
Филозофска расправа Соловјова полазна је тачка позоришног истраживања које је у суштини покушај полемике са дефиницијама појма друштвеног зла, у односу на институционално зло, системско зло, те зло и добро у метафизичком смислу или дефинисано у кључу либерлно капиталистичке данашњице.

Битеф театар је позориште без ансамбла, отворено за све врсте позоришних жанрова, од шире театарских до паратеатарских форми. Битеф театар је ангажовано позориште, на политичком и етичком плану, инспирисано дневним и које на дневно утиче.
За 25 година постојања, Битеф театар је растао бавећи се најразличитијим позоришним могућностима, испитујући позоришна средства и њихове границе, интрвенишући у животу, испитујући свет у коме живимо формално и садржајно. Најзначајније је што у континуитету брани своју уметничку слободу у непопустљивој борби против кича и шунда сваке врсте, нудећи храбро и ново, спремно и ангажовано промишљање света дневне стварности. Бележи традицију авангарде и континуитет битефовског.
У Битеф театру су значајне позоришне представе направили многи етаблирани позоришни редитељи. Битеф театар је промовисао ново српско драмско писање и домаће кореографе који су сарађивали и сарађују са Битеф денс компанијом. Битеф театар непрестано представља нове светске ауторе: кореографе, редитеље, писце, негујући тако своју органску и базичну везу са европским позориштем.
У Битеф театру се посебна пажња поклања развоју сцене за младе, кроз сарадњу са државним, градским и невладиним организацијама. Њеном јачању доприносе програми едукације, истраживање младе публике и формулисање репертоара у правцу сталне партиципације младих људи.    

„У представи ‘Кратка прича о антихристу’ Соловјевљеве тезе су постављене у форму различитих прљавих физички занесених мизансценских игара: од телесне страсти, преко малограђанске верске фетишизације мајчинства и рођења до политичке и ратне манипулације религијом, чија је крајња инстанца насиље и сукоб.
(...) несумњиво храбро, упечатљиво и несвакидашње позоришно дело с јасним ставом на ивици телесног перформанса.“
Сити магазин, 9.02.2015.

„‘Кратка прича о антихристу’ је препознатљиво урбановска, што значи дубоко провокативна, значењски сложена, потресно иронична и рођена из сукоба супротстављених идеја.
(...) Урбанова беспоштедна критика хришћанских догми ... није против вере и хришћанства. Напротив, она је уперена против лажних представа вере и злоупотребе хришћанства, супротставља се беживотним обрасцима који суштински кваре веру, њен стварни, истинити, интимни смисао.“
Ана Тасић, Политика, 27.01.2015. 

„Када бисмо наставили да рационално тумачимо сцене у новој представи Битеф театра, морали бисмо прво да негирамо дубоко узбуђење и узнемирење изазвано виђеним.“
Игор Бурић, Дневник, 27.01.2015.