Kao da kraj nije ni sasvim blizu - 48. Infant

Kao da kraj nije ni sasvim blizu – 48. Infant