Tатјана Пајовић

Уметнички директор и оснивач Театра Пројекат Објективна Драма – ПОД театар, 2000; Дипломирана балерина, глумица и позоришни педагог.

Дипломирани политиколог за међународне послове / ФПН у Београду – одсек међународне студије; Стручно усавршавање (1995-1998.) у области извођачких уметности и позоришне педагогије у Театру „Огледала и успомене“ из Милана / ментор: редитељ Масимо Ђанети.

Један је од оснивача и чланова прве професиналне позоришне трупе  СИГНУМ из Београда 1988-1993. Са Ненадом Чолићем оснивач и члан Плавог позоришта 1995. После година искуства рада са великим педагозима у области плеса и драме, рада у класичном и мјузикл позоришту, дефинитвно се опредељује за истраживачки позоришни приступ кроз наслеђе антрополошког театра и рад у мањим, посвећеним групама. Одатле проистиче и ПОД театар – процес базиран на сталном истраживању и успостављању односа између улога Човека и Уметника, развијајући тако посебну методологију за рад са децом, са младима, професионалним уметницима и одраслима различитих годишта и опредељења. Teатар се бави изучавањем и истраживањем човека и друштва са антрополошког, филозофског, душевног и социјалног становишта, које примењује кроз специфичне театарске технике, развијајући праксу примењеног позоришта, са посебним акцентом на театар заједнице као облик активације и функционисања локалне заједнице.

ПОД театар је члан ЦЕДЕУМ-а – Центра за драму у едукацији и уметности, Независне културне сцене Србије; стални je сарадник Асоцијације Аletheia – Театра Specchi e Memorie из Милана, ЗИД театра из Амстердама и интернационалне мреже професионалних уметника и организација  “Republic od Immagination” – “Република имагинације”, на различитим уметничким и образовним програмима.