INTERNACIONALNI FESTIVAL ALTERNATIVNOG I NOVOG TEATRA
INTERNATIONAL FESTIVAL OF ALTERNATIVE AND NEW THEATRE
2 00 4
s  r  p  s  k  i..........e  n  g  l  i  s  h

 
LOGO INFANTA - RADULE BOŠKOVIĆ

download trailer
(828 Kb AVI video)
hosted by

:.realizaciju Festivala omogućili su :
:.Izvršni odbor Skupštine grada Novog Sada
:.Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu
:.Ministarstvo kulture Republike Srbije

: Kulturni centar Novog Sada : Cultural Centre of Novi Sad © 1997-2004.:
:
Katolička porta 5.:.21000 Novi Sad.:.Srbija i Crna Gora.:.Serbia & Montenegro.:
: Tel. + 381 (0) 21 423770.:.Fax. + 381 (0) 21 25168 : :.E-mail: [email protected]. : :. www.kcns.org.yu : serklDesign
>  >  >  EUnet >  >  >  KULTURNI CENTAR NOVOG SADA >  >  >  GRAD NOVI SAD (Official site of Novi Sad)