Istorijat
Program
Arhiva
Sponzori
Bilten
Izdavastvo
Kontakt
Pobednici
 
ИНФАНТ Издавачка делатност  
     
  СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 1  
 

 

Симон Грабовац, уредник
Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 2. ИНФАНТ-а, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

I/ Перформанс деведесетих -
сцена и ван ње


Мишко Шуваковић: Постмодерни перформанс
Дубравка Ђурић: Перформанс и поезија
Нела Антоновић: Комуникација невербалних експресија уличног перформанса
Ентони Хауел: Симулирање или понављање
Владимир Копицл:Технологија и минимализам: спектакл без глумца
Александар Давић: Перформанс и видео уметност
Андреј Тишма: Уметник њим самим

II/ Ново позориште - позориште завођења

Катарина Пејовић: Љубав и Држава - неколико визија смрти театра данас и овде
Марко Кошник: Принципи интерактивног дела
Јадранка Анђелић: Паралелни свет новог театра
Дијана Милошевић: Ново позориште - пут трансмисије енергије
Рок Вевар: Тело у античкој Грчкој
Дивна Вуксановић: Телесне стратегије театра
(теоријски приступ тзв. постмодерном театру)
Ксенија Радуловић: Заводљивост старе музике
Зоран Р. Поповић: Језик театра
Александра Ђуричић: Ново музичко позориште

Културни центар Новог Сада, 1997.

 

     
  СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 2  
 

 

Симон Грабовац, уредник
Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 3. ИНФАНТ-а, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

Симулација и атракција: границе новог театра
Владимир Копицл: Постхуманистичка сцена: од тела ка машини
Александра Ђуричић: Оглед о границама играчког позоришта
Зоран Р. Поповић: Увод у трећи живот

Позориште и (његове) протезе
Мишко Шуваковић: Метафизика и историја протезе у западном театру
Игор Марковић: Значај интеракције човјек/строј

Публика у позоришној машини
Дивна Вуксановић: Публика у позоришној машини: ка новој субјект-објект релацији
Горан Гоцић: Журналистика против есејистике
критика против публике
Симон Кардум: Шта је уметност?
Мартина Улманова: Публика у позоришту

Проширена сцена, (пара)театар, катарза
Балинт Сомбати: Уметнички перформанс: уметност живости и номадизма
Александар Милосављевић: Протест као театар
Ксенија Радуловић: Између стварности и игре
Андреј Тишма: Духовно зрачење перфомера

Културни центар Новог Сада, 1998
 
 

 

 
  СТРАТЕГИЈЕ НОВОГ ТЕАТРА 3 : NEW THEATRE STRATEGIES 3
 
 
Симон Грабовац, уредник
Зборник радова са међународног симпозијума у оквиру 5. ИНФАНТ-а, Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра

Мишко Шуваковић: Деконструкција драмског текста - око нултог ступња текста у театру и перформансу
Дивна Вуксановић: Уметност у опседнутим градовима "бела застава" позоришног језика: игра конвенција и (само)деструкције
Зоран Р. Поповић: Пејсаж после битке или о позоришту накнадне свести
Владимир Копицл: Фројд обнове - постизградње: наставак пре почетка
Александар Милосављевић: Нулта тачка наше позоришне стварности
Зорица Јевремовић: Нулта тачка: лично искуство - документи
Ксенија Радуловић: О неким тешкоћама формулисања новог у нашем позоришту
Милан Мађарев: Ратна психодрамска радионица
Небојша Броцић: Нулта тачка - стратегије постанка
Јанко Љумовић: алтернатива, агитпроп или нешто треће
Марина Миливојевић-Мађарев: Нулта тачка
Александра Ђуричић: Позориште накнадних слика - између жељеног и реалног

Културни центар Новог Сада, 2000.
     
  КА ДРУГАЧИЈЕМ ТЕАТРУ
 
 

 

Симон Грабовац, уредник
Специјално издање часописа за књижевност и теорију ПОЉА

Јадранка Анђелић: Ка другачијем театру?
Слободан Бештић: Ка другачијем позоришту
Боро Драшковић: Према друкчијем позоришту
Симон Грабовац: Ка другачијем театру
Александар Младеновић: Освешћивање позоришног бића
Зоран Р. Поповић: Шта је било с позориштем, сире?
Вељко Радовић: Нема духа процењивања у нашем театру
Мишко Шуваковић: Питања о театру у кризи или зашто теорија!?
Ана Вујановић, Бојан Ђорђев: Теоријска пракса и уметничка продукција - од конфронтације до интерпроизводње
Дивна Вуксановић: Проширене сцене театра

Културни центар Новог Сада, 2003.
     
Total design: D. Vukovic; web design: T. Dukic. Copyright INFANT 2002-2007