english

ИНФАНТ 2010.


У години када економске теме и криза друштва доминирају и  значајно утичу на уметничку продукцију а фестивали на неки начин такође почињу да се деле на „богате и сиромашне“ (где овима другима прети опасност да нестану), јаз који настаје смањује простор новим открићима и прети да  драстично угрози појавност и активност трупа и театара који представљају живу продукцију и истраживања чинећи савремени театар активним делом друштва.

Прогам Инфанта 2010. отвара простор савременом живом театру и трупама са квалитетним истраживањима и оригиналним – самосвојним театарским језицима. Избор представа из Бугарске, Велике Британије, Италије, Израела, Мађарске, САД-а, Србије, Чешке, Шпаније, укључује неколико група које бирају отворени простор за своје представе са јасном драматуршком структуром и темама.

У избору домаћих представа Инфант 2010. фокусира се на плесни театар, са жељом да скрене пажњу и афирмише на текућу продукцију и кретања у савременом плесу у Србији. Овај програм уважава чињеницу да се последњих година плесна сцена у Србији развија у сталном дијалогу са савременим театарским кретањима (где је граница између театра и плеса скоро нестала) откривајући нове ауторе, кореографе, извођаче, драматурге - нова истраживања у савременом плесу и плесном театру.

Дијалог између театра и плеса и брисање жанровских и стилских граница је процес који у развоју савременог театра долази до израза нарочито на размеђу векова и траје до данас. Усвојене технике авангарде и модерне у области глумачких и плесних вештина су постепено постале „класика“ изражајних средстава у савременом театру и данас смо у прилици да видимо у пуном смислу ауторске представе у којима се језик и текст, покрет и плес, визуелне инсталације, нове технологије, филм, поп култура, плесно-музички жанрови и драмски предлошци слободно мешају у монтажу која изражава јединствену поетику уметника. У калеидоскоп чија логика није наметнута правилима театарске традиције, жанра и стила већ унутрашњом потребом и мотивима уметника који се упушта у дијалог са својим временом. Тамо где очекујемо причу је покрет и поглед, тамо где очекујемо плес је непрекидни текст, тамо где је мит је видео пројекција, тамо где је драма је паркур, тамо где је однос је тишина, тамо где је тишина је музика, тамо где је зрелост је детињство, тамо где је поезија је гест.

Савремени театар какав га афирмише Инфант 2010. је слободно кретање кроз сфере новог уметничког израза и дубине уметничке запитаности које добијају свој израз у неспутаним и провокативним решењима.

Јадранка Анђелић, селекторка
Јун, 2010.