Програм | Концепт | Историјат | Архива | Издаваштво | Спонзори | Билтен | Контакт | Награде

српски / english
АНАЛОГИЈЕ
Театарска група Породица бистрих потока, Србија

| недеља, 26. јун 2011. | 22.00 / Позориште младих, Мала сала |


Режија: Божидар Мандић
Извођачи: Драгана Јовановић, Урош Вукша, Кристина Васић, Драгана Пекић,
Радомир Теодосијевић, Предраг Митровић, Милена Јакшић, Божидар Мандић
Трајање: 60 минута


Аналогије
Аналогије припадају физичком театру у којем актери својом енергијом и ритмом уобличавају сценске предлошке. Наједноставније речено: ова представа припада позоришту које презентује естетику „дивљизма“, а то значи: трчање, крик, покрети, телесна и текстуална необузданост.
Аналогије говоре о усамљености човека и несналажљивости, али и могућностима да сваки човек пронађе своју истоветност или комуникацијску путању са којом би обновио смисао постојања и уметности. Ова представа, као и све остале представе Породице бистрих потока, презентује алегорије и симболе савременог света из којег треба пронаћи излаз и наставак осмишљеног живота.
--
Породица бистрих потока
Породица бистрих потока је еколошка комуна која већ двадесет пет година живи у подножју планине Рудник, у малом селу Брезовица.
Ова комуна спада у пионирске тачке повратка природи; њена дејства су алтернативна, а дом је отворен и усмерен ка опстанку. Она је мало живилиште у којем се негују елементи душе и људскости. У Породици бистрих потока развија се емоционалност и загрљајност. Три њена основна елемента су: ЕКОЛОГИЈА – ХУМАНИЗАМ – КУЛТУРА.
Живећи у нетакнутој природи, у дому који окружују три потока, Породица је досад примила преко двадесет хиљада посетилаца. Њено основно начело је: Појединац и Планета.

Божидар Мандић, књижевник, оснивач ове комуне до сада је објавио тринаест књига, реализовао десет самосталних изложби и направио десет алтернативних позоришних представа. Због оваквог начина живота Породица је извршила велики утицај на младе, а медији су је презентовали настојећи да пренесу овакве могућности живота на шири слој људи.
Породица бистрих потока даје отпор цивилизацијском бесмислу трагајући за Добом – 5Е: Екологија, Етика, Естетика, Ерос, Емоција. Она је мали предлог како да човек изађе из лавиринта у ком се нашао.

Остале продукције:
Комуникативи, 2009.
Ништа, 2009.
Дим, 2007.
Сценске скице, 2006.
Нагони, 2003-2006.
Човек плус човек, 2005.
Tеатар о театру, 2001-2005.
итд.