Програм | Концепт | Историјат | Архива | Издаваштво | Спонзори | Билтен | Контакт | Награде

српски / english
ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА ТФТ. Театар, филм, телевизија

| понедељак, 27. јун 2011. | 12.30 / КЦНС |ТФТ има намеру да се бави феноменологијом и естетиком театра, филма и телевизије. Часопис ће у оквиру три медија фокусирати активности једног еснафа. Вештине писца, редитеља, глумца, сценографа, продуцента, композитора, костимографа, кореографа... су основа егзистенције сва три креативна простора. Различите визуре ових професионалаца и аналитичара њихових резултата ТФТ обједињује у форми текстова и визуелних порука са намером да подстакне:

- преиспитивање постојећих продукционих модела;
- дефинисање интерактивног односа са публиком;
- креативну и независну перцепцију;
- релативизацију општих места и стереотипа;
- транспарентност буџетских давања и токова новца везаних за ове медије;
- стимулацију и подршку самоорганизовању и ванинституционалном деловању уједињених уметника.

Слободан Шуљагић,
Главни и одговорни уредник