Програм | Концепт | Историјат | Архива | Издаваштво | Спонзори | Билтен | Контакт | Награде

српски / english
ПУТЕВИ МАШТЕ
Радионицу води: Мишел Матје, Театер делакт, Француска

| субота – уторак, 25–28. јун 2011. | 10.00 / Балетска школа |


Циљ
Данас у сценској уметности постоје многобројна искуства која се не задовољају више класичном улогом глумца, већ захтевају од њега да поседује квалитете импровизације као и способност давања креативних предлога. У својим најрадикалнијим формама, инвентивност протагонисте је та која представља прави темељ дела. Чак и у традиционалној визури неопходно је да глумац уме да покаже сопствену инвентивност.
Ова радионица има за циљ да пробуди машту глумца; машту у делању, која се материјализује у покрету и гласу, у односу са живим партнером и са предметом. Да би се нешто измислило и структуирало полазећи од сопствене маште потребно је кренути једним посебним путем и ослушкивати.
Овај сусрет ће бити прилика да се истраже стазе које глумцу могу да помогну да стекне неопходна оруђа за ту димензију игре.


Програм
1. Тренинг: низ вежби буђења тела и гласа да би се ослободили контроле ума над спонтаношћу личности, ослобађање нагона и трагање за квалитетима енергије.
2. Свест о материјалности позорнице: практични приступи простору и времену кроз дефинисане кодове импровизације. 
3. Простор маште:
- тело: асоцијације, размене и трансфер телесних знакова, мењање гестовних фраза, трансформације и контрасти;
- глас: поновно откривање инфра-вербалног, измишљени језици, дијалози гласовних импулса, стварање звучних песама, веза између гласа и телесне динамике;
- живи партнер: стварање света (реализација једног универзума полазећи од слободних асоцијација глумаца), пирамидалне импровизације уз одређене наметнуте услове;
- предмет: манипулација са причом, предметне драме, изградња простора, динамичне сценографије;
- општа игра: рад на „кореспонденцијама“ кроз обавезне прелазе из једног регистра у други, стање театрализоване душе, проширени тренуци, синтезе на начин италијанских футуриста;
- реч: нећемо се сувише ослањати на ову димензију, из лингвистичких разлога, задовољићемо се излагањем одређеног броја приступа и начина.


Учесници
Радионица је намењена свим позоришним уметницима (максимално 16 особа).


Практични аспекти
Од учесника се тражи да понесу удобну радну одећу и да свако зна напамет једну кратку песму, уколико је могуће са преводом на француски (максимално 20 редова).