35 / 14. интернационални фестивал алтернативног и новог театра
35th / 14th International Festival of Alternative and New Theatre

Нови Сад, 25. јун – 3. јул 2008.

 
english
 
Сре-Пет, 25-27.јун
ОД УНУТРАШЊЕГ КА УМЕТНОСТИ
радионица
ОГЛЕДАЛА И УСПОМЕНЕ - Данијела Дамијани и Саверио Фијано (Италија)
| 10:00, КЦНС, Велика сала (на сцени)
 
 

Радионица „Од унутрашњег ка уметности“ разматра теоријски и практичан поступак личног развоја уметника у различитим фазама: слушање и емпатија, мисао и ментални пејзажи, енергија, знање, емоције, комуникација, креативност. Друга тема, којој ће се Данијела Дамијани и Саверио Фијано посветити у раду са учесницима, обухвата понашање уметника – етос (светост, ритуалност, осетљивост, ризик, храброст, намера и деловање), контролу и управљање осећањима - патос, језик уметника – логос (фантазија, машта, поезија, непредвидивост, ирационалност). Током радионице, учесници ће стећи знања и искуства о поступцима личног развоја, неопходним за рад са дубином, осетљивошћу и прикладно знање у области уметности и позоришта, уз посебан осврт на улогу уметника (и глумца) у њеним различитим манифестацијама (етос, патос, логос) у односу на Стварност и принципе и могућности Уметности као инструмента раста Људског бића.     

Одржавање радионице, представљање позоришне трупе ОГЛЕДАЛА И УСПОМЕНЕ (SPECCHI E MEMORIE) и боравак њених чланова Данијеле Дамијани, Саверија Фијана и Масима Ђанетија у Новом Саду омогућио је Италијански институт за културу у Београду.

www.specchiememorie.it
 
 
 
Total design: L. Antal; web design: T. Dukic. Copyright © INFANT 2002-2008